Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie art. 6 ustępu 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o danych osobowych informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest THESAR-PRO Sp. z o.o. z siedzibą przy Plac Czerwca 1976 Roku 2, lok. 320, 02-495 Warszawa, NIP: 522-24-73-078, REGON: 016001085.

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umów zawartych z Administratorem.

Dane osobowe będą wykorzystywane przez THESAR-PRO Sp. z o.o. wyłącznie do celów marketingowych. Przysługują Państwu następujące prawa względem przetwarzanych danych osobowych:

  • Dostępu do ich treści.
  • Poprawy oraz uzupełnienia.
  • Usunięcia.
  • Tymczasowego, bądź stałego wstrzymania przetwarzania.
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych i przysługujących w związku z tym praw, prosimy kontaktować się z Administratorem wyznaczonym w osobie Krzysztofa Radtke, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@thesarpro.pl