Posiadamy duży potencjał do świadczenia usług na terenie całej Polski.

Pracuje dla nas ponad 700 specjalistów o bardzo zróżnicowanych kompetencjach, m.in.:

Analityk/Analityk biznesowy

Administrator systemów informatycznych

Kierownik projektu inwestycyjnego

Inspektor nadzoru

Specjalista ds. BHP

Specjalista ds. planowania i projektowania

Specjalista ds. odbioru i nadzoru inwestycji

Specjalista lub koordynator realizacji projektu/ realizacji inwestycji

Specjalista ds. ewidencji środków trwałych

Specjalista ds. ewidencji danych

Specjalista ds. kadr i płac

Specjalista ds. rachunkowości i rozliczeń

Doświadczenie zdobyliśmy w wyniku ponad 100 zrealizowanych projektach.

ludzie budowa elektronika człowiek

Automatyzacja i informatyzacja procesów

Korzystamy z nowoczesnych systemów do zarządzania projektami i zasobami ludzkimi w oparciu m.in. o programowania SAGE Sp. z o.o., MAP SOLUTIONS Sp. z o.o.

Obsługujemy rozliczenia dowolnego wolumenu pracowników, zleceniobiorców, czy modelu współpracy B2B.

Prowadzimy rozliczenia pracowników również ON-LINE w oparciu o platformę internetową InteliHR. Pracownik etatowy w każdej chwili może zalogować się do systemu i potwierdzić swoją obecność w pracy lub zaznaczyć nieobecność z powodu, np.: choroby (zwolnienie lekarskie). Zleceniobiorca ewidencjonuje ilość przepracowanych roboczogodzin.

Rekrutacja

• Posiadamy specjalistyczne Centrum Kompetencji do pozyskiwania nowych zasobów ludzkich. Kandydaci są proponowani po potwierdzonej dostępności wraz z rekomendacją.

• Rekrutacja prowadzona przez wyspecjalizowane portale.

• Baza Kandydatów z wariantowym wyszukiwaniem Kandydatów (kreator wyszukiwania).

Dodatkowe świadczenia dla pracowników i ich rodzin

• PROGRAM OPIEKI MEDYCZNEJ w ENEL-MED S.A.

• PROGRAM UBEZPIECZEŃ GRUPOWYCH w AVIVA TU na Życie S.A.

• PROGRAM MULTISPORT – dostęp do ponad 4000 obiektów sportowych na terenie całego kraju.

opieka medyczna ubezpieczenia multisport

Mocne strony

BHP - możliwość natychmiastowego dostosowania przedmiotu szkolenia do wymogów określonego stanowiska pracy. Szkolenia (w zależności od potrzeb) prowadzone są zarówno stacjonarnie w naszej siedzibie lub w siedzibie naszego Zleceniodawcy oraz ON-LINE.

RODO – Wszystkie procesy są w pełni zgodne z RODO. Inspektora Ochrony Danych wspiera kilkuosobowy zespół specjalistów, w skład którego wchodzą prawnicy, audytorzy, informatycy oraz specjaliści w dziedzinie szkoleń.

POMOC PRAWNA – oferujemy wsparcie prawne dla naszych Pracowników w zakresie Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Pracy.

PPK – realizujemy program PPK, do którego przystąpiło ponad 60% naszych Pracowników.

WŁASNA FLOTA

laptop