Firma THESAR-PRO Sp. z o.o. powstała w 1999r. w Warszawie. Na podstawie przekazanych praw, była bezpośrednim kontynuatorem działalności firmy PRO International Ltd Sp. z o.o. zajmującej się dystrybucją, szkoleniami oraz dostarczaniem kompletnych stanowisk komputerowych do wspomagania projektowania w branży architektonicznej, inżynieryjnej i rozrywkowej w oparciu o produkty © AUTODESK.
businessman
Na przełomie roku 2010/2011 podjęto decyzję o dywersyfikacji prowadzonej działalności. Przystąpiliśmy do wykonywania usług kierowania realizacją projektów informatycznych. W ramach tych działań wyspecjalizowaliśmy się w zarządzaniu kapitałem ludzkim oraz realizacją projektów tematycznych z zakresu najnowocześniejszej technologii telekomunikacyjnej w tym FTTH, pozyskując na rynku pracy niezbędną do tego celu kadrę.

Obecnie po przekształceniach właścicielskich w dalszym ciągu realizujemy:

projekty informatyczne i telekomunikacyjne - na zlecenie największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce,

projekty finansowe - w 2018r. nawiązaliśmy współpracę z BGK Nieruchomości skutkującą udziałem w ogólnokrajowym projekcie Mieszkanie Plus,

kadry i płace – wszelkie czynności związane z zatrudnieniem i rozliczeniem wynagrodzenia pracownika /współpracownika, w tym: sporządzamy listy płac, rozliczenia ZUS, prowadzimy akta osobowe, przygotowujemy umowy dla pracowników i współpracowników,

procesy kadrowe z wykorzystaniem narzędzia InteliHR - elektroniczna (webowa) platforma wspierania procesów kadrowych takich jak RCP (rozliczenie czasu pracy), e-teczka kadrowa pracownika, wymiana danych i dokumentów między pracodawcą i pracownikiem, co pozwala zautomatyzować i ułatwić kontrolę rozliczeń pracowniczych oraz osób współpracujących.

ludzie